Regulamin serwisu komputerowego

 1. Właścicielem serwisu komputerowego jest firma Fractal Soft Sp. z o.o..

  • 43-400 Cieszyn, ul. Trzech Braci 3/1
 2. Biura czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 3. Warunkiem przyjęcia zlecenia wykonania usługi jest:

  • dostarczenie danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT oraz ew. korespondencji,
  • dostarczenie do biura urządzenia, którego usługa dotyczy.
 4. Klient dostarczający urządzenie do serwisu zobligowany jest do sporządzenia kopii zapasowej danych przechowywanych w pamięci (na dyskach) urządzeń. Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów.

 5. Na życzenie klienta serwis odpłatnie może wykonać archiwizację danych.

 6. Oprogramowanie (w szczególności system operacyjny) nie jest objęte warunkami gwarancji.

 7. Zlecenia, których wartość nie przekracza 150 PLN (kwota z VAT) serwis wykonuje bez uprzedniej konsultacji z Klientem.

 8. Odbiór urządzenia możliwy jest tylko po przedstawieniu pokwitowania serwisowego. Zagubienie pokwitowania uprawnia obsługę do wylegitymowania odbiorcy urządzenia dokumentem ze zdjęciem.

 9. Zamówione usługi wykonywane są co do zasady w terminie do 10 dni roboczych. Jeśli termin naprawy miałby się wydłużyć Klient zostanie o tym poinformowany drogą telefoniczną bądź mailową. Jeśli to nie nastąpi, po upływie terminu 10 dni Klient zobowiązany jest do stawienia się w serwisie celem odbioru urządzenia i opłacenia wykonanej usługi.

 10. W przypadku kiedy Klient nie stawi się po odbiór urządzenia po upływie 30 dni roboczych od dnia wysłania wiadomości o zakończeniu zlecenia może zostać naliczana opłata magazynowa w wysokości 1 PLN netto dziennie. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu serwisu, nie zwalnia klienta z opłaty magazynowej. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, odbiór urządzenia nastąpi po uregulowaniu tejże opłaty na rzecz serwisu.

 11. Po upływie 90 dni nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne przedsiębiorstwo Fractal Soft Sp. z o.o..

 12. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego urządzenia o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z faktu, że regeneracja niektórych układów elektronicznych wykonanych w technologii SMD bądź BGA nie zawsze przynosi pozytywny efekt. Wówczas naprawa jest możliwa poprzez wymianę wadliwego układu, o ile będzie osiągalny.

 13. Wymieniony materiał nie podlega zwrotowi i są poddawane utylizacji.

 14. Każdy klient oddający urządzenie do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin, stanowiący zarazem umowę, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki wynikające z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.

 15. Klient zlecając usługę serwisową akceptuje powyższy Regulamin i Warunki gwarancji oraz wyraża zgodę na umieszczenie plomby gwarancyjnej lub innego oznaczenia w celu identyfikacji sprzętu na który jest udzielana gwarancja.