Alex Malaszkiewicz

Web developer od roku 1998. Ruby poznał 12 lat później używając Sinatra i Ruby on Rails. Pasjonat algorytmiki, administrator Linuksa i ewangelista ideologii Open Source. W wolnym czasie zgłębia tajniki uczenia maszynowego.

Wydaje się, że doskonałość osiąga się nie wtedy, gdy nie ma nic więcej do dodania, ale gdy nie ma nic więcej do usunięcia.

Antoine de Saint Exupéry

Umiejętności

Backend & Frontend Development Deployment Teamwork Leadership Refactoring Git TDD Agile Team Building Linux Server Administration Remote Work Product Development

Technologie


Ruby Ruby on Rails Python GNU/Linux PostgreSQL Slim Sass CoffeeScript Backbone.js Marionette Minitest RSpec TestCase Sidekiq Ember.js MySQL HTML5 CSS3 JavaScript Docker Jekyll

Znaczący wkład

 • Konfiguracja i administrowanie
 • Pisanie artykułów


To nasza strona firmy. Nie ma być skomplikowana. Zadaniem tej strony jest pokazanie co i jak robimy. Pracujemy nad nią w wolnym czasie. Projekt jest Open Source.

Znaczący wkład

 • Rozwój aplikacji w Ruby on Rails
 • Wdrożenie na produkcję
 • Refaktoring kodu i optymalizacja
 • Projektowanie architektury
 • Rozwój UX


Zarządzanie małą firmą bez zbędnych formalności. Obsługa klientów, tworzenie faktur, zarządzanie zamówieniami. Wszystko w jednym miejscu, łatwe w obsłudze i bezbolesne. Dostępne API w standardzie JSON API.

Znaczący wkład

 • Rozwój aplikacji w Ruby on Rails
 • Projektowanie architektury
 • Refaktoring kodu i optymalizacja
 • Rozwój UX
 • Naprawianie błędów
 • Budowa serwisu obsługi do JPK
 • Wdrożenie na produkcję


Aplikacja wspomagająca projektowanie ręcznie wykonywanych kafli ceramicznych. Użytkownicy mogą dobierać kształty, wzory i kolory. Proces zamawiania jest wieloetapowy i wymaga indywidualnej wyceny, ponieważ płytki są wyrabiane ręcznie.

Znaczący wkład

 • Rozwój aplikacji w Ruby on Rails
 • Naprawianie błędów
 • Wdrożenie na produkcję


SelectHub

Platforma dla firm do oceniania i nabywania oprogramowania. Umożliwia porównanie różnych rozwiązań IT w zależności od potrzeb klienta. Producentom oprogramowania daje dostęp do bazy potencjalnych klientów.

Znaczący wkład

 • Rozwój aplikacji w Ruby on Rails 3.2
 • Rozwój Frontendu (Backbone.js, Marionette)
 • Naprawianie błędów
 • Refaktoring kodu


Platforma internetowa do zarządzania pomysłami. Umożliwia użytkownikom zbierać pomysły oraz przetwarzać je w kreatywny, wydajny i prosty sposób. Bazuje na metodologii CPS 6.1 (Creative Problem Solving).

Znaczący wkład

 • Rozwój aplikacji w Ruby on Rails 4.2 po stronie serwerowej
 • Zarządzanie projektem
 • Projektowanie i wdrożenie SOA
 • Projektowanie bazy danych
 • Rozwój UX
 • Wdrożenie na produkcję
 • Skrypty bash do automatyzacji procesów
 • Refaktoring kodu
 • Naprawianie błędów
 • Dbanie o aktualizacje oprogramowania (Ruby, Rails, gems)
 • Pomoc w wyborze technologii
 • Migracja danych z bazy MySQL do PostgreSQL


20 questions game

Gra logiczna ucząca się z każdą następną rundą gry. Należy w niej odpowiadać na pytania zadawane przez SI (Sztuczną Inteligencję) a aplikacja spróbuje odganąć o czym myślałeś.

Znaczący wkład

 • Zarządzanie projektem
 • Wdrożenie na produkcję


wordmaker

Gra w słowa oparta o język angielski i polski. Stworzenie jak najwięcej różnych słów z losowo wybranych liter. Weryfikacja słowa wykorzytuje zewnętrzne API systemu analizy językowej.

Znaczący wkład

 • Architektura i implementacja większości funkcjonalności
 • Rozwój i wdrożenie aplikacji w Ruby on Rails
 • Wydzielenie ogólnych funkcjonalności do gemów


linguistic analysis

System analizy językowej służy do przetwarzania tekstów i automatycznego wykrycia kategorii. Aplikacja umożliwia również wykrywanie języka tekstu. Baza zawiera ponad 6 milionów słów w języku polskim i angielskim. System umożliwia włączenie trybu nauki z nauczycielem, a kategoryzacja oparta jest o metody statystyczne. Aplikacja udostępnia API zewnętrzne.

Znaczący wkład

 • Rozwój aplikacji w Ruby on Rails po stronie serwerowej
 • Projektowanie architektury bazy danych
 • Refaktoring kodu
 • Aktualizacje języka Ruby i frameworku Rails
 • Testowanie i wdrożenie na produkcję
 • Ustawienie środowiska programistycznego i produkcyjnego (MySQL, Solr)


advertising app

Aplikacja do zarządzania reklamą kontekstową. Wykorzystuje API aplikacji do analizy językowej oraz umożliwia określić grupę docelową.

Znaczący wkład

 • Rozwój aplikacji w Ruby on Rails
 • Projektowanie architektury
 • Refaktoring kodu
 • Wdrożenie na produkcję