Rails Girls

Rails Girls

Organizujemy i sponsorujemy warsztaty Rails Girls na Śląsku. Działamy jako coachowie Rails Girls w różnych miastach w Polsce. Głęboko wierzymy w to, że każdy może nauczyć się programowania. Jako programiści powiązani zawodowo z technologiami webowymi, pracujący we frameworku Ruby on Rails, idea Rails Girls jest nam szczególnie bliska.

Organizując warsztaty staramy się stworzyć dogodne warunki do nauki programowania dla uczestniczek warsztatów Rails Girls. Wiele z kobiet, które mieliśmy okazję uczyć poszerzyło swoje zainteresowania lub nawet zmieniło swoje życie.

W październiku 2014 roku w Gliwicach zorganizowaliśmy pierwsze warsztaty Rails Girls na Śląsku. Uczestniczyło w nim 30 kobiet z całej Polski. Programowania nauczało 10 coachy, w tym 7 kobiet programistki. W to wydarzenie zaangażowało się wiele lokalnych jak i międzynarodowych firm.


W październiku 2016 roku w Cieszynie zorganizowaliśmy drugie warsztaty Rails Girls na Śląsku. Dokładniej to na Śląsku Cieszyńskim. Ideą tych warsztatów była nauka programowania bez granic. To wydarzenie miało międzynarodowy charakter i odbyło się w Cieszynie, mieście podzielonym pomiędzy dwa kraje - Polskę i Czechy. Były to pierwsze w Polsce warsztaty Rails Girls w pełni transgraniczne. Tym razem uczestniczek warsztatów było 24, w tym 5 kobiet z Republiki Czeskiej. Wśród 10 coachy były 4 kobiety programistki. W naukę programowania zaangażowało się 6 osób z Polski i 4 osoby z Czech.


Oprócz organizowania warsztatów Rails Girls z przyjemnością pomagamy innym lokalnym grupom. Byliśmy już w wielu miastach w Polsce, gdzie uczyliśmy kobiety programowania.

Krótka lista wydarzeń Rails Girls w których byliśmy coachami:

 • Rails Girls Warsaw 2014
 • Rails Girls Poznań 2014
 • Rails Girls Szczecin 2014
 • Rails Girls Łódź 2014
 • Rails Girls Youth Kraków 2014
 • Rails Girls Wrocław 2014
 • Rails Girls Youth Szczecin 2014
 • Rails Girls Warsaw 2015
 • Rails Girls Łódź 2015
 • Rails Girls Szczecin 2015
 • Rails Girls Warsaw 2016
 • Rails Girls Poznań 2016
 • Rails Girls Szczecin 2016
 • Rails Girls Łódź 2016
 • Rails Girls Szczecin 2017
 • Rails Girls Gorzów 2017
 • Rails Girls Poznań 2018
 • Rails Girls Warsaw 2019
 • Rails Girls Wrocław 2020
 • Rails Girls Bielsko-Biała 2020