Gwarancja

Informacje o okresie gwarancji

Przedmiot gwarancji Okres gwarancji w miesiącach
Podzespoły nowe 6 - 12
Podzespoły używane 1 - 2
Wymiana układu BGA 3 - 6
Reballing układów BGA 3
Naprawa po zalaniu cieczą 2
Regeneracja obwodów drukowanych na płycie PCB 3
Wymiana gniazda zasilania 3
Naprawa układu zasilania płyty głównej 3
Wymiana zawiasów, elementów obudowy 3
Wymiana taśmy LVDS, inwertera napięcia 3
Inne naprawy serwisowe indywidualnie

Warunki gwarancji

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, informujemy iż mają Państwo prawo do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych po naprawach serwisowych, bezpośrednio związanych z danymi naprawami serwisowymi będącymi przedmiotami zlecenia serwisowego, wymianie przedmiotu lub ostatecznego zwrotu pieniędzy, w przypadku, gdy inne możliwości nie dały powodzenia naprawy.

Definicje:

Serwis komputerowy
Fractal Soft Sp. z o.o., NIP: 5482686629
Klient
osoba lub firma zlecająca naprawę serwisową lub dokonująca zakupu w firmie, widniejąca na zleceniu serwisowym i rachunku
Strona internetowa
https://fractalsoft.org
 1. Gwarantuje się poprawne działanie elementów będących przedmiotem zlecenia serwisowego, przez ustalony okres czasu, dostępny w tabeli prezentującej informacje o okresie gwarancji na wykonane naprawy serwisowe lub okresie gwarancji ustalonego indywidualnie.

 2. Gwarancji udziela się na każdą czynność oraz podzespół z osobna. Okres obowiązywania gwarancji liczy się od daty zakupu materiałów lub wydania serwisowego sprzętu.

 3. Wady objęte gwarancją ujawnione w okresie trwania gwarancji są usuwane w terminie do 14 dni roboczych od momentu dostarczenia sprzętu objętego gwarancją do serwisu firmy. W przypadku zaistnienia potrzeby wymiany podzespołów, które wiążą się z zakupem i dostawą do serwisu, okres gwarancji może przedłużyć się o czas nieokreślony uwarunkowany czasem przesyłki podzespołu oraz wymianą lub naprawą. Z uwagi na częste zamówienia podzespołów z krajów azjatyckich, czas dostawy, w niektórych przypadkach, to około 31 dni.

 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności:

  • za wady ukryte sprzętu,
  • za następstwa czynności serwisowych wykonanych uprzednio przez inne firmy serwisujące dostarczony sprzęt,
  • za legalność oprogramowania i danych znajdujących się na dostarczonych nośnikach informacji,
  • za utracone w rezultacie ujawnienia się wady dane, a także oprogramowanie zainstalowane na dostarczonym sprzęcie, z tytułu poniesionych przez klienta kosztów odtworzenia (odzyskania) danych i ponownej instalacji oprogramowania lub jego ponownego nabycia i uzyskania licencji.
 5. Prawa gwarancyjne posiada osoba lub firma, której dane widnieją na zleceniu serwisowym. Dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę.

 6. W przypadku odstąpienia od naprawy gwarancyjnej istnieje możliwość zwrotu nakładów finansowych związanych z naprawą serwisową pod warunkiem braku możliwości naprawy. Zwrot w wysokości ceny naprawy nie uwzględnia żadnych kosztów przesyłki pocztowej lub kurierskiej, następuje na wskazany przez klienta rachunek bankowy w terminie do 21 dni od momentu odstąpienia od naprawy gwarancyjnej.

 7. Gwarancji nie podlega zainstalowane oprogramowanie systemowe oraz użytkowe, a także dane zapisane na nośnikach informacji, w przypadku gdy przedmiotem serwisowania jest podzespół różny od nośnika danych.

 8. Gwarancja zostaje unieważniona:

  • w momencie powstania uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi oraz zaleceniami serwisowymi po dokonanej naprawie,
  • w przypadku stwierdzenia próby samodzielnej naprawy przez klienta, firmę lub osoby trzecie,
  • w przypadku braku pełnej płatności zgodnie z wystawioną fakturą.
 9. Gwarancji nie podlegają przypadki, w których uszkodzeniu następują elementy nie będące przedmiotem naprawy serwisowej, a jednocześnie wpływające na poprawne działanie przedmiotu naprawy.