Agnieszka Małaszkiewicz

Programista Ruby on Rails od 2011 roku. Specjalizuje się w dobrej jakości kodu, refaktoringu i TDD. Odpowiedzialna i dobrze zorganizowana. Mentor na CoderDojo i Rails Girls.

Przedwczesna optymalizacja to źródło wszelkiego zła.

Donald Knuth

Umiejętności

Backend & Frontend Development Refactoring TDD Agile Scrum Git Teamwork SOA Remote Work

Technologie


Ruby on Rails PostgreSQL Backbone.js PostGIS Leaflet Ruby Marionette JavaScript CoffeeScript RSpec jQuery Ember.js Slim MySQL HTML5 CSS3

aplikacja do zarządzania uprawami

Aplikacja internetowa usprawniająca proces planowania dla rolników. Obsługa map, komunikacja z zewnętrznymi serwisami, import / eksport pól, organizer nawadniania, użyźniania, sadzenia i zbierania upraw.

Znaczący wkład

 • Rozwój aplikacji w Ruby on Rails
 • Refaktoring kodu i optymalizacja
 • Tworzenie bibliotek (gem) w Ruby
 • Obsługa geo data w eksporcie i imporcie shapefiles
 • Tworzenie API opartego na JSON
 • Integracja z zewnętrznymi API
 • Rozwój Frontendu (Backbone.js, Marionette)


Znaczący wkład

 • Pisanie artykułów


To nasza strona firmy. Nie ma być skomplikowana. Zadaniem tej strony jest pokazanie co i jak robimy. Pracujemy nad nią w wolnym czasie. Projekt jest Open Source.

Znaczący wkład

 • Rozwój UX
 • Rozwój aplikacji w Ruby on Rails


Platforma internetowa do zarządzania pomysłami. Umożliwia użytkownikom zbierać pomysły oraz przetwarzać je w kreatywny, wydajny i prosty sposób. Bazuje na metodologii CPS 6.1 (Creative Problem Solving).

Znaczący wkład

 • Architektura części serwerowej
 • Projektowanie bazy danych
 • Tworzenie API opartego na JSON API
 • Rozwój Backendu w Ruby on Rails 4.1
 • Rozwój Frontendu (Ember.js, jQuery, Boostrap)
 • Integracja z API
 • Aktualizacje wersji Rails i Ruby
 • Synchronizacja danych przeglądarki przy użyciu faye


wordmaker

Gra w słowa oparta o język angielski i polski. Stworzenie jak najwięcej różnych słów z losowo wybranych liter. Weryfikacja słowa wykorzytuje zewnętrzne API systemu analizy językowej.

Znaczący wkład

 • Architektura części serwerowej
 • Projektowanie bazy danych
 • Integracja z API
 • Rozwój Frontendu (jQuery, Boostrap)
 • Rozwój Backendu w Ruby on Rails 4.1
 • Aktualizacje wersji Rails i Ruby


linguistic analysis

System analizy językowej służy do przetwarzania tekstów i automatycznego wykrycia kategorii. Aplikacja umożliwia również wykrywanie języka tekstu. Baza zawiera ponad 6 milionów słów w języku polskim i angielskim. System umożliwia włączenie trybu nauki z nauczycielem, a kategoryzacja oparta jest o metody statystyczne. Aplikacja udostępnia API zewnętrzne.

Znaczący wkład

 • Rozwój Backendu w Ruby on Rails 4.1
 • Aktualizacje wersji Rails i Ruby
 • Optymalizacja działania Solr
 • Refaktoring kodu i optymalizacja


advertising app

Aplikacja do zarządzania reklamą kontekstową. Wykorzystuje API aplikacji do analizy językowej oraz umożliwia określić grupę docelową.

Znaczący wkład

 • Architektura części serwerowej
 • Projektowanie bazy danych
 • Aktualizacje wersji Rails i Ruby
 • Rozwój Backendu w Ruby on Rails 4.1
 • Rozwój Frontendu (jQuery, Boostrap)
 • Integracja z API