Uholodniak

Urszula Hołodniak

developer

Ruby geek na 100%. Sumienny i zaangażowany programista z duszą fotografa artysty. Uczestniczka a następnie mentor i organizator warsztatów Rails Girls.

Umiejętności

Backend Development Frontend Development API Design Refactoring Testing Git Photography

Technologie


Ruby Ruby on Rails Java Script CoffeeScript jQuery Ember.js HTML5 CSS3 MySQL PostgreSQL RSpec Minitest Cordova

Zarządzanie małą firmą bez zbędnych formalności. Obsługa klientów, tworzenie faktur, zarządzanie zamówieniami. Wszystko w jednym miejscu, łatwe w obsłudze i bezbolesne. Dostępne API w standardzie JSON API.

Znaczący wkład

 • Backend development in Ruby on Rails
 • Frontend development in Ember.js
 • Building service to SAF-T


Platforma internetowa do zarządzania pomysłami. Umożliwia użytkownikom zbierać pomysły oraz przetwarzać je w kreatywny, wydajny i prosty sposób. Bazuje na metodologii CPS 6.1 (Creative Problem Solving).

Znaczący wkład

 • Backend development in Ruby on Rails 4.2
 • Frontend development
 • API building
 • User authorization
 • Code refactoring
 • Testing


linguistic analysis

System analizy językowej służy do przetwarzania tekstów i automatycznego wykrycia kategorii. Aplikacja umożliwia również wykrywanie języka tekstu. Baza zawiera ponad 6 milionów słów w języku polskim i angielskim. System umożliwia włączenie trybu nauki z nauczycielem, a kategoryzacja oparta jest o metody statystyczne. Aplikacja udostępnia API zewnętrzne.

Znaczący wkład

 • Database design architecture
 • Backend development in Ruby on Rails
 • Frontend development (jQuery, Bootstrap)
 • Code refactoring
 • Testing
 • Needs analysis
 • Solr implementing and configuration