Amalaszkiewicz

Alex Malaszkiewicz

developer

Web developer od roku 1998. Ruby poznał 12 lat później używając Sinatra i Ruby on Rails. Pasjonat algorytmiki, administrator Linuksa i ewangelista ideologii Open Source.

Wydaje się, że doskonałość osiąga się nie wtedy, gdy nie ma nic więcej do dodania, ale gdy nie ma nic więcej do usunięcia.

Antoine de Saint Exupéry

Umiejętności

Backend & Frontend Development Deployment Teamwork Leadership Refactoring Git TDD Agile Team Building Linux Server Administration Remote Work Product Development

Technologie


Ruby Ruby on Rails GNU/Linux PostgreSQL Slim Sass CoffeeScript Backbone.js Marionette Minitest RSpec TestCase Sidekiq Ember.js MySQL HTML5 CSS3 JavaScript

Zarządzanie małą firmą bez zbędnych formalności. Obsługa klientów, tworzenie faktur, zarządzanie zamówieniami. Wszystko w jednym miejscu, łatwe w obsłudze i bezbolesne. Dostępne API w standardzie JSON API.

Znaczący wkład

 • Wdrożenie na produkcję
 • Refaktoring kodu
 • Rozwój aplikacji w Ruby on Rails
 • Refaktoring kodu i optymalizacja
 • Budowa serwisu obsługi do JPK
 • Projektowanie architektury
 • Rozwój UX
 • Naprawianie błędów


Aplikacja wspomagająca projektowanie ręcznie wykonywanych kafli ceramicznych. Użytkownicy mogą dobierać kształty, wzory i kolory. Proces zamawiania jest wieloetapowy i wymaga indywidualnej wyceny, ponieważ płytki są wyrabiane ręcznie.

Znaczący wkład

 • Rozwój aplikacji w Ruby on Rails
 • Naprawianie błędów
 • Wdrożenie na produkcję


selecthub

Platforma dla firm do oceniania i nabywania oprogramowania. Umożliwia porównanie różnych rozwiązań IT w zależności od potrzeb klienta. Producentom oprogramowania daje dostęp do bazy potencjalnych klientów.

Znaczący wkład

 • Rozwój aplikacji w Ruby on Rails 3.2
 • Naprawianie błędów
 • Refaktoring kodu
 • Rozwój Frontendu (Backbone.js, Marionette)


Platforma internetowa do zarządzania pomysłami. Umożliwia użytkownikom zbierać pomysły oraz przetwarzać je w kreatywny, wydajny i prosty sposób. Bazuje na metodologii CPS 6.1 (Creative Problem Solving).

Znaczący wkład

 • Rozwój aplikacji w Ruby on Rails 4.2 po stronie serwerowej
 • Zarządzanie projektem
 • Projektowanie i wdrożenie SOA
 • Projektowanie bazy danych
 • Rozwój UX
 • Wdrożenie na produkcję
 • Skrypty bash do automatyzacji procesów
 • Refaktoring kodu
 • Naprawianie błędów
 • Dbanie o aktualizacje oprogramowania (Ruby, Rails, gems)
 • Pomoc w wyborze technologii
 • Migracja danych z bazy MySQL do PostgreSQL


wordmaker

Gra w słowa oparta o język angielski i polski. Stworzenie jak najwięcej różnych słów z losowo wybranych liter. Weryfikacja słowa wykorzytuje zewnętrzne API systemu analizy językowej.

Znaczący wkład

 • Architektura i implementacja większości funkcjonalności
 • Rozwój i wdrożenie aplikacji w Ruby on Rails
 • Wydzielenie ogólnych funkcjonalności do gemów


advertising app

Aplikacja do zarządzania reklamą kontekstową. Wykorzystuje API aplikacji do analizy językowej oraz umożliwia określić grupę docelową.

Znaczący wkład

 • Rozwój aplikacji w Ruby on Rails
 • Projektowanie architektury
 • Refaktoring kodu
 • Wdrożenie na produkcję


linguistic analysis

System analizy językowej służy do przetwarzania tekstów i automatycznego wykrycia kategorii. Aplikacja umożliwia również wykrywanie języka tekstu. Baza zawiera ponad 6 milionów słów w języku polskim i angielskim. System umożliwia włączenie trybu nauki z nauczycielem, a kategoryzacja oparta jest o metody statystyczne. Aplikacja udostępnia API zewnętrzne.

Znaczący wkład

 • Rozwój aplikacji w Ruby on Rails po stronie serwerowej
 • Projektowanie architektury bazy danych
 • Refaktoring kodu
 • Aktualizacje języka Ruby i frameworku Rails
 • Testowanie i wdrożenie na produkcję
 • Ustawienie środowiska programistycznego i produkcyjnego (MySQL, Solr)


20 questions game

Gra logiczna ucząca się z każdą następną rundą gry. Należy w niej odpowiadać na pytania zadawane przez SI (Sztuczną Inteligencję) a aplikacja spróbuje odganąć o czym myślałeś.

Znaczący wkład

 • Zarządzanie projektem
 • Wdrożenie na produkcję